WEN LI TAI CHI QIGONG SCHOOL -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chen Style Tai Chi 49 Form Sword Titles:
 
Please follow this link to watch this form:
 
 
Chinese
1.Taijijian Chushi
2.Chaoyang Jian
3.Xianren Zhilu
4.Qinglong Chushui
5.Huxi Jian
7.Qinglong Chushui
8.Fanshen Xiapijian
9.Qinglong Zhuanshen
10.Xiefei Shi
11.Zhanchi Diantou
12.Bocao Xunshe
13.Jinji Du Li
14.Xianren Zhilu
15.Gailan Shi
16.Gushu Pangen
17.E Hu Pushi
18.Qinglong Baiwei
19.Dao Juan Gong
20.Ye Ma Tiaojian 
21.Baishe Tuxin
22.Wulong Baiwei
23.Zhongkui Zhangjian
24.Luohan Xianglong
25.Heixiong Fanbei
26.Yanzi Zhuoni
27.Baishe Tuxin
28.Xiefei Shi
29.Yingxiong Douzhi
30.Yanzi Zhuoni
31.Zhaixing Huandou
32.Haidi Laoyue
33.Xianren Zhilu
34.Fenghuang Diantou
35.Yanzi Zhuoni
36.Baishe Tuxin
37.Xiefei Shi
38.Zuotuo Qianjin
39.Youtuo Qianjin
40.Yanzi Zhuoni
41.Baiyuan Xianguo
42.Luohua Shi
43.Shangxia Xieci
44.Xiefei Shi 
45.Nezha Tanhai
46.Guaimang Fanshen
47.Weituo Xianchu
48.Mopan Jian
49.Taijijian Huanyuan
 

English
1.Taichi Sword Beginning Posture
2.Face-the -sun Sword
3.Immortal Pointing the Way
4.Green Dragon Flies Out of Water
5.Knee-protecting Sword
6.Closing the Gate Form 6.Bimenshi
7.Green Dragon Flies Out of Water 
8.Turn Body And Chop with Sword 
9.Green Dragon Turns Its Body 
10.Diagonal Flying Form 
11.Spread Wings and Bow Head 
12.Beat Grass and Find the Snake 
13.Gold Rooster Stand on One Leg 
14.Immortal Pointing the Way 
15.Cover and Pull Back 
16.Ancient Tree Roots 
17.Hungry Tiger Pounces on Prey 
18.Green Dragon Swings Its Tail 
19.Backward Arm Circling 
20.Wild Horse Leaping Ravine 
21.White Snake Spits Out
22.Black Dragon Swings Tail 
23.Zhongkui's Sword 
24.Luohan Subduing Dragon 
25.Black Bear Turns Backward 
26.Swallow Pecks the Mud 
27.White Snake Spits Out 
28.Diagonal Flying Form 
29.Hawk & Bear's Battle of Wits 
30.Swallow Pecks the Mud 
31.Pluck Star and Return It 
32.Scoop Moon from Under Sea 
33.Immortal Pointing the Way 
34.Phoenix Dips Its Head 
35.Swallow Pecks the Mud 
36.White Snake Spits Out 
37.Diagonal Flying Form 
38.Push Leftward 
39.Push Rightward 
40.Swallow Pecks the Mud 
41.White Ape Presents Fruits 
42.Flowers Falling Form 
43.Jab Upward then Downward 
44.Diagonal Flying Form 
45.Nezha Searches the Sea
46.Boa Turns Itself Around 
47.Weituo Presents Pounder 
48.Mill Stone Turning Sword 
49.Return to Origin Posture