WEN LI TAI CHI QIGONG SCHOOL

Chen Style Tai Chi 49 Form Sword Titles:

Please follow this link to watch this form:

Chinese

1.Taijijian Chushi

2.Chaoyang Jian

3.Xianren Zhilu

4.Qinglong Chushui

5.Huxi Jian

7.Qinglong Chushui

8.Fanshen Xiapijian

9.Qinglong Zhuanshen

10.Xiefei Shi

11.Zhanchi Diantou

12.Bocao Xunshe

13.Jinji Du Li

14.Xianren Zhilu

15.Gailan Shi

16.Gushu Pangen

17.E Hu Pushi

18.Qinglong Baiwei

19.Dao Juan Gong

20.Ye Ma Tiaojian

21.Baishe Tuxin

22.Wulong Baiwei

23.Zhongkui Zhangjian

24.Luohan Xianglong

25.Heixiong Fanbei

26.Yanzi Zhuoni

27.Baishe Tuxin

28.Xiefei Shi

29.Yingxiong Douzhi

30.Yanzi Zhuoni

31.Zhaixing Huandou

32.Haidi Laoyue

33.Xianren Zhilu

34.Fenghuang Diantou

35.Yanzi Zhuoni

36.Baishe Tuxin

37.Xiefei Shi

38.Zuotuo Qianjin

39.Youtuo Qianjin

40.Yanzi Zhuoni

41.Baiyuan Xianguo

42.Luohua Shi

43.Shangxia Xieci

44.Xiefei Shi

45.Nezha Tanhai

46.Guaimang Fanshen

47.Weituo Xianchu

48.Mopan Jian

49.Taijijian Huanyuan

English

1.Taichi Sword Beginning Posture

2.Face-the -sun Sword

3.Immortal Pointing the Way

4.Green Dragon Flies Out of Water

5.Knee-protecting Sword

6.Closing the Gate Form 6.Bimenshi

7.Green Dragon Flies Out of Water

8.Turn Body And Chop with Sword

9.Green Dragon Turns Its Body

10.Diagonal Flying Form

11.Spread Wings and Bow Head

12.Beat Grass and Find the Snake

13.Gold Rooster Stand on One Leg

14.Immortal Pointing the Way

15.Cover and Pull Back

16.Ancient Tree Roots

17.Hungry Tiger Pounces on Prey

18.Green Dragon Swings Its Tail

19.Backward Arm Circling

20.Wild Horse Leaping Ravine

21.White Snake Spits Out

22.Black Dragon Swings Tail

23.Zhongkui's Sword

24.Luohan Subduing Dragon

25.Black Bear Turns Backward

26.Swallow Pecks the Mud

27.White Snake Spits Out

28.Diagonal Flying Form

29.Hawk & Bear's Battle of Wits

30.Swallow Pecks the Mud

31.Pluck Star and Return It

32.Scoop Moon from Under Sea

33.Immortal Pointing the Way

34.Phoenix Dips Its Head

35.Swallow Pecks the Mud

36.White Snake Spits Out

37.Diagonal Flying Form

38.Push Leftward

39.Push Rightward

40.Swallow Pecks the Mud

41.White Ape Presents Fruits

42.Flowers Falling Form

43.Jab Upward then Downward

44.Diagonal Flying Form

45.Nezha Searches the Sea

46.Boa Turns Itself Around

47.Weituo Presents Pounder

48.Mill Stone Turning Sword

49.Return to Origin Posture